Klimatsmart

Vi har bara EN planet att samsas på just nu och desto viktigare att vi tänker på vårt eget klimatavtryck inför framtiden.

Salongen återvinner och källsorterar miljöfarligt avfall i separata kärl. Allt hår som klipps av förbränns i vanliga sopor. Salongen är försedd med energieffektiva lampor och vid resor används kollektivtrafik för att bidra till en minimal miljöpåverkan.

Efter några resor till Afrika bestämde jag mig för att ytterligare hjälpa till i världen och har valt att samarbeta i ett win-win-win koncept i Kenya.

Salongens årliga bidrag har sedan 2012 gått till trädplantering och donationer till de riktigt fattiga i ökenområden i Kenya. Eftersom salongen under flera år har bidragit till att det planteras flera träd som binder mer koldioxid från atmosfären än salongen släpper ut på ett år är salongen numera klimatneutral.

Du kanske undrar varför jag valt att samarbeta med just Better Globe?

Organisationen Better Globe värnar om vår älskade planet genom att odla fler nya träd än som tas ner. Dessa träd ger planeten syre, skugga, timmer, frukt och förhindrar erodering i marken. Som en följd ger detta arbete till både män och kvinnor i Kenya. Dessa fattiga och hoppfulla människor får genom BetterGlobe utbildning, en rimlig lön och en framtidstro.

Du kan också bli en klimathjälte och bidra genom att köpa träd eller donationer i Better Globe. På det sättet bekämpar vi fattigdom på plats så att invånarna kan bo kvar. Vi bidrar till en bättre planet och dessutom får vi pengarna tillbaka, som en ränta!

För att lättare förstå hur BetterGlobe fungerar så titta gärna på filmen här bredvid. Vill du ha mer information så kontakta mig på 0707-249150 eller klicka på länken nedan för att köpa egna träd.